Porządek nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Oławie

opublikowano: 05-02-2019

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 8.02.2019 r. o godz. 10.00, Oława, Rynek - Ratusz - sala konferencyjna I p.

* * *

Zapraszam mieszkańców do udziału w sesji.

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 8 lutego 2019 r. godz. 10.00

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oława.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/409/06 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej oraz nadania jej Statutu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/Krzysztof Mazurek

dodaj komentarz dadaj komnentarz

strona główna strona główna

więcej na: OSI - OLAWA.INFOWaszym zdaniem (komentarzy: 0. )

24.OLAWA.INFO - MOBILE - więcej na: OSI - OLAWA.INFO