Dolnośląska inauguracja roku szkolnego w ZSS w Oławie

opublikowano: 09-08-2017

Tegoroczną dolnośląską inaugurację roku szkolnego zorganizuje samorząd powiatu oławskiego wraz z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 4 września, w Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnym z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie, przy ul. Iwaszkiewicza 9 a.

Dlaczego właśnie kuratorium wybrało Centrum do przygotowania tego wojewódzkiego przedsięwzięcia? Zespół Szkół Specjalnych w Oławie posiada długoletnią tradycję w kształceniu dzieci niepełnosprawnych, a od lutego 2017 r., jednostka została przeniesiona do nowoczesnego budynku przy ul. Iwaszkiewicza 9 a. Obiekt, którego budowa wraz z wyposażeniem kosztowała ponad 20 mln zł, jest największą inwestycją zaprojektowaną i zrealizowaną przez samorząd powiatu oławskiego, przy wsparciu finansowym samorządów gminnych. Dziś placówka, która została uroczyście otwarta w dniu 21 marca br., wyznacza nowy wymiar w obszarze edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych, a nasz powiat może poszczycić się nowatorskim obiektem, wykonanym w technologii pasywnej, pozwalającej na zaoszczędzenie energii cieplnej i elektrycznej.

W Zespole funkcjonują szkoły specjalne: podstawowa, gimnazjum, zasadnicza (od września br. branżowa szkoła zawodowa z oddziałami zasadniczej) przysposabiająca do pracy, zespół rewalidacyjno-wychowawczy. Opieką, edukacją i rewalidacją objęte są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową różnego stopnia: lekkiego, umiarkowanego, znacznego i głębokiego z powiatu oławskiego, ościennych miejscowości i sąsiednich województw.

Placówka nieustannie się rozwija i poszerza zakres działalności - od nowego roku szkolnego rozpocznie działalność Przedszkole Specjalne nr 5, do którego przyjęto 10 dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla najmłodszych mieszkańców powiatu. Oprócz funkcjonujących już świetlic dla dzieci planowane jest uruchomienie całodobowego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla najbardziej upośledzonych dzieci oraz internat.

Wizytówką szkoły są nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w tablice interaktywne i komputery najnowszej generacji, sale do prowadzenia zajęć metodą Integracji Sensorycznej, rewalidacji, rehabilitacji, arteterapii, a także Sala Doświadczania Świata, świetnie wyposażone gabinety logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, hala sportowa oraz siłownia.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych i kołach zainteresowań (artystycznych, plastycznych, teatralnych, wokalno – muzycznych, tanecznych, komputerowych i ekologicznych). Biorą również udział w projektach międzynarodowych, takich jak "Budujemy mosty", organizowanym przez Kreisau-Initiative w Centrum Spotkań "Krzyżowa". W projekcie brali udział zarówno uczniowie pełnosprawni, jak i niepełnosprawni z różnych krajów, między innymi z Polski, Rumunii, Czech i Niemiec. Dodatkowo organizowane są imprezy edukacyjne, rekreacyjne, artystyczne, wycieczki wyjazdowe i imprezy plenerowe, które uatrakcyjniają naukę w szkole.

Szkoła aktywnie bierze udział w integracji środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi. Corocznie jest współorganizatorem Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, a o przedstawienie jasełek prosi corocznie coraz więcej instytucji np. kościół parafialny, Dom Pomocy Społecznej, szpital. Centrum jest otwarte na każdego ucznia, który ma trudności ze zdobywaniem wiedzy w szkole masowej. To miejsce radości, satysfakcji, entuzjazmu, gdzie dzieci poznają nie tylko smak sukcesu, ale również przygotowują się do aktywnego życia. Zarządzający szkołą i pracująca w niej kadra pragną zapewnić uczniom korzystne warunki do przezwyciężania własnych trudności i osiągania pozytywnych wyników kształcenia, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

źródło: Starostwo Powiatowe

dodaj komentarz dadaj komnentarz

strona główna strona główna

więcej na: OSI - OLAWA.INFOWaszym zdaniem (komentarzy: 6. )
~ do Ktośki ( gość )
Lepiej przyjrzyj się temu ile twój pracodawca zamierza wywalić na basen, a nie koszty budowy szkoły rozliczasz.
~ szczypiornista ( gość )
...ale za to sala bardzo piękna i piłkarze ręczni mają gdzie obozy odbywać :)
~ Ktośka ( gość )
Nie chodzi o to, że szkoła była niepotrzebna. Chodzi o to, że niepotrzebna była tak droga w budowie i utrzymaniu! Każdy kto trochę jest zorientowany wie, że przez podjęcie decyzji o budowie budynku pasywnego, koszt utrzymania budynku jest ogromny. Proponuję porozmawiać nieoficjalnie z pracownikami szkoły.
~ do Ktośki ( gość )
Chociaż masz dobre stanowisku w ratuszu, że się tak udzielasz?
~ Nauczyciel ( gość )
Towarzysko Ktośka napisałaś BLE BLE BLE bo na to tylko cię stać.$$$
~ Ktośka ( gość )
Bicia piany i lansowania się ciąg dalszy. Ta szkoła to przerost formy w stosunku do potrzeb i możliwości finansowych. Pan starosta "wybudował sobie pomnik", za który długo i słono będzie trzeba jeszcze płacić. Miasto Oława zaś pozbyło się działki w dobrej lokalizacji.

24.OLAWA.INFO - MOBILE - więcej na: OSI - OLAWA.INFO