340 200 zł na przebudowę drogi Piskorzówek – Radłowice

opublikowano: 10-10-2017

Gmina Domaniów pozyskała 340 200 zł na przebudowę drogi gminnej Piskorzówek – Radłowice.

W dniu 28 września 2017 r. podjęta została Uchwała nr XXXVIII/1258/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1055/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 i 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. W ramach przedmiotowej uchwały z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 i 2018 roku Gmina Domaniów uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Piskorzówek-Radłowice w kwocie 340 200 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zostanie przebudowana część drogi gminnej nr 111593D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1591D do końca miejscowości Radłowice. Droga zostanie przebudowana na odcinku 1,620 km. Przebudowa polegać będzie na wzmocnieniu konstrukcji drogi w celu dostosowania do przenoszenia obciążeń ciężkich pojazdów rolniczych oraz poszerzeniu jezdni do 5 m.

W ciągu najbliższych dni zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi.

źródło: Gmina Domaniów

dodaj komentarz dadaj komnentarz

strona główna strona główna

więcej na: OSI - OLAWA.INFOWaszym zdaniem (komentarzy: 0. )

24.OLAWA.INFO - MOBILE - więcej na: OSI - OLAWA.INFO