24.OLAWA.INFO - Oława aktualności - OSI szybkie i lekkie


Bezpieczne dojście do cmentarza w Domaniowie

opublikowano: 07-12-2017

Urząd Gminy w Domaniowie w ramach porozumienia z Powiatem Oławskim zakończył I etap realizację zadania pn: "Wykonanie poszerzenia drogi powiatowej nr 1590D w celu poprowadzenia bezpiecznego dojścia do cmentarza przy miejscowości Domaniów w powiecie oławskim". Całość zadania realizowana jest ze środków budżetu Gminy Domaniów. Koszt realizacji pierwszego etapu wyniesie ok. 105 000 zł.

Jak ważna i potrzebna była ta inwestycja mogliśmy przekonać się w dniu 1 listopada. Wykonanie poszerzenia pobocza i utworzenie ciągu pieszo rowerowego w znaczący sposób poprawiło bezpieczeństwo w obrębie miejscowości Domaniów. Wykonano oznaczenia poziome oraz ustawiono znaki pionowe. Realizacja zadania usprawniła zarówno ruch pieszy jak i kołowy.

W II etapie, który będzie realizowany w roku 2018 zostanie wybudowany chodnik w miejscowości Domaniów prowadzący do poszerzenia pobocza wraz z wyniesiony przejściem dla pieszych.

źródło: Gmina Domaniów

Bezpieczne dojście do cmentarza w Domaniowie

dodaj komentarz dadaj komnentarz

strona główna strona główna

więcej na: OSI - OLAWA.INFOWaszym zdaniem (komentarzy: 0. )

24.OLAWA.INFO - MOBILE - więcej na: OSI - OLAWA.INFO