Podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Wierzbnie

opublikowano: 14-03-2018

W dniu 09.03.2018 r. w Urzędzie Gminy Domaniów nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbno pn. „ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI WIERZBNO W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”.

W obecności Wojciecha Głogulskiego wójta Gminy Domaniów umowę podpisał Marcin Siewicki Prezes Gminnej Spółki (Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o . w Domaniowie) oraz przedstawiciel wykonawcy wyłonionego w przetargu - Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Drogowego „DUR-FAN” Duduś Franciszek, Duduś Rafał s.c. z Wrocławia.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno wraz z budową studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie”, na którego realizację pozyskano dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości blisko 2 mln. zł.

To bardzo ważny moment dla Gminy Domaniów, w końcu przystępujemy do budowy kanalizacji . Jest to pierwsza inwestycja w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w naszej Gminie.

Od czasu rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Wierzbno to pierwsza tego typu inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Domaniów i jedna z największych realizowanych na terenie Naszej Gminy.

Całkowita wartość budowy kanalizacji sanitarnej w Wierzbnie wyniesie 5 127 870,00 zł (brutto). W ramach przedmiotowego zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 6,7 km, trzy przepompownie oraz 147 przyłączy.

źródło: Gmina Domaniów

Podpisana  umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Wierzbnie

dodaj komentarz dadaj komnentarz

strona główna strona główna

więcej na: OSI - OLAWA.INFOWaszym zdaniem (komentarzy: 0. )

24.OLAWA.INFO - MOBILE - więcej na: OSI - OLAWA.INFO