Bezpieczne dojście do cmentarza w Domaniowie

opublikowano: 14-03-2018

Urząd Gminy w Domaniowie zakończył II etap realizacji zadania pn: "Wykonanie poszerzenia drogi powiatowej nr 1590D w celu poprowadzenia bezpiecznego dojścia do cmentarza przy miejscowości Domaniów w powiecie oławskim". Całość zadania realizowana jest ze środków budżetu Gminy Domaniów. Koszt realizacji II etapu - modernizacji chodnika w miejscowości Domaniów wyniósł 43 351,10 zł. Zadanie zrealizowane zostało przez firmę PRB Sp. z o.o. z siedzibą w Skrzypniku.

Dodatkowo wykonano modernizację rowu melioracyjnego odwadniającego chodnik i drogę.

Budowa chodnika i wykonanie poszerzenia pobocza i utworzenie ciągu pieszo rowerowego w znaczący sposób poprawiło bezpieczeństwo w obrębie miejscowości Domaniów.

źródło: Gmina Domaniów

Bezpieczne dojście do cmentarza w Domaniowie

dodaj komentarz dadaj komnentarz

strona główna strona główna

więcej na: OSI - OLAWA.INFOWaszym zdaniem (komentarzy: 0. )

24.OLAWA.INFO - MOBILE - więcej na: OSI - OLAWA.INFO