Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

opublikowano: 13-04-2018

Oławscy policjanci, 9 kwietnia br. przeprowadzili kolejne już działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pod hasłem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ta grupa użytkowników dróg, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawiona jest jakiejkolwiek, technicznej ochrony. Statystyki policyjne pokazują, że nie wszyscy stosują się do przepisów. Podczas działań policjanci ujawnili 33 wykroczenia, popełnionych przez kierujących pojazdami, pieszych i rowerzystów.

Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują kwestię ruchu pieszych i pojazdów. Jednak nie wszyscy się do nich stosują, zarówno piesi, rowerzyści i kierujący pojazdami. Dlatego po raz kolejny, policjanci Ogniwa Ruchu Drogowego z komendy powiatowej w Oławie, przeprowadzili na terenie powiatu działania pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego", mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

Podczas działań funkcjonariusze w sumie ujawnili 33 wykroczenia, w tym 3 popełnione przez kierujących pojazdami silnikowymi, 7 popełnionych przez rowerzystów i aż 23 wynikające z winy pieszych. Ci ostatni użytkownicy dróg najczęściej przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej. Rowerzyści nieprawidłowo przejeżdżali przez przejścia dla pieszych lub nie korzystali ze ścieżek rowerowych tam gdzie one są wyznaczone, kierujący pojazdami nie ustępowali pierwszeństwa pieszym.

Wobec osób, które popełniły wykroczenia zastosowano 5 pouczeń i nałożono 28 mandatów karnych.

Oficer Prasowy KPP w Oławie
Podinsp. Alicja Jędo

dodaj komentarz dadaj komnentarz

strona główna strona główna

więcej na: OSI - OLAWA.INFOWaszym zdaniem (komentarzy: 0. )

24.OLAWA.INFO - MOBILE - więcej na: OSI - OLAWA.INFO