Plan priorytetowy Dzielnicowego - st. asp. Mariusza Obręckiego

opublikowano: 16-04-2018

Zakładanym celem do osiągnięcia w rejonie służbowym dzielnicowego jest zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności lokalnej rejonu służbowego podległego dzielnicowemu, w szczególności wyeliminowanie zachowań społecznie niepożądanych, takich jak posiadanie i zażywanie środków odurzających. W rejonie dzielnicowego zjawisko to jest szczególnie uciążliwe w Marszowicach, na drodze polnej w okolicach cmentarza.

Posiadanie środków odurzających jest przestępstwem, a ich zażywanie wpływa negatywnie na zdrowie i zachowanie człowieka. Osoby uzależnione od narkotyków w większości przypadków są sprawcami innych przestępstw i wykroczeń (np. kradzieże, rozboje, niszczenie mienia, zakłócanie ciszy nocnej). W celu wyeliminowania tych zjawisk, st. asp. Mariusz Obręcki, w okresie od 1kwietnia do 30 września będzie prowadził działania mające na celu skupiające się na: powyższym dzielnicowy, mł. asp. Paweł Martowski będzie prowadziła działania w zakresie:
- angażowania do współpracy ośrodków pomocy społecznej i komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych celem pomocy osobom uzależnionym
- represjonowania osób nagminnie spożywających alkohol i posiadających narkotyki, we współpracy z policjantami pionu kryminalnego ogniwa ruchu drogowego

st. asp. Mariusz Obręcki
e-mail: dzielnicowy.6@olawa.wr.policja.gov.pl
tel: 797 306 448
Jednostka: KPP Oława - GMINA OŁAWA

Rejon patrolowy dzielnicowego:
Bystrzyca, Gaj Oławski, Jaczkowice, Janików, Marszowice, Miłonów, Stary Górnik, Stary Otok, Ścinawa, Ścinawa Polska.

Placówki dzielnicowego:
Bystrzyca - świetlica (czwartek godz.: 16:00 - 17:00)

Oficer Prasowy KPP w Oławie
podinsp. Alicja Jędo

Plan priorytetowy Dzielnicowego - st. asp. Mariusza Obręckiego

dodaj komentarz dadaj komnentarz

strona główna strona główna

więcej na: OSI - OLAWA.INFOWaszym zdaniem (komentarzy: 0. )

24.OLAWA.INFO - MOBILE - więcej na: OSI - OLAWA.INFO