Dziecko czeka na Twoją miłość - zostań rodzicem zastępczym

opublikowano: 10-07-2018

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Oławie zaprasza do kontaktu oraz zgłaszania swoich kandydatur wszystkie osoby, gotowe do pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej lub prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka.

Osoby zainteresowane ideą rodzicielstwa zastępczego serdecznie zapraszamy do siedziby Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Oławie. Udzielimy Państwu niezbędnych informacji o warunkach, jakie należy spełnić, aby zostać rodzicem zastępczym (rodziną zastępczą). Oferujemy bezpłatne szkolenia, pomoc koordynatora oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trudnej sytuacji.

Jeżeli jesteś gotowy pełnić funkcję rodzica zastępczego, zapraszamy na konsultację do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie - Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, którego siedziba znajduje się na Placu Zamkowym 17, w budynku Domu Dziecka w Oławie, na I piętrze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30, a w środy od 8.00 do 16.00. Na wszystkie pytania i wątpliwości udzielimy odpowiedzi. Można również kontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailem. Tel. 71-303-62-95, e-mail: piecza@pcpr-olawa.pl lub sekretariat@pcpr-olawa.pl.

Oferujemy bezpłatnie:
– szkolenia dla kandydatów i rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
– opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
– wsparcie psychologiczne,
– porady prawne.

Kandydaci powinni odpowiedzieć sobie na pytania:
– Czy jestem gotów zająć się dzieckiem, być może zaniedbanym, chorym, niepełnosprawnym fizycznie lub umysłowo, niedostosowanym społecznie, z problemami emocjonalnymi?
– Czy mam czas i energię, którą mógłbym spożytkować na opiekę nad dziećmi?
– Czy jestem w stanie zaakceptować rodziców biologicznych dziecka i nawiązać z nimi współpracę, wiedząc, że ponoszą oni odpowiedzialność za sytuację, w jakiej oni i ich dziecko się znalazło?

Informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych znajdują się na stronie internetowej PCPR: www.pcpr-olawa.pl, w zakładce „Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej”.

źródło: Starostwo Powiatowe

dodaj komentarz dadaj komnentarz

strona główna strona główna

więcej na: OSI - OLAWA.INFOWaszym zdaniem (komentarzy: 0. )

24.OLAWA.INFO - MOBILE - więcej na: OSI - OLAWA.INFO