Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prawie gotowe

opublikowano: 13-06-2019

Dofinasowana z budżetu Unii Europejskiej budowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Oławie jest na ukończeniu. Trwają drobne prace wykończeniowe i porządkowe związane z przygotowaniem obiektu do odbioru.

Przypomnijmy, że inwestycja dotyczyła prac ogólnobudowlanych wewnątrz budynku. Wykonano mi.n. prace rozbiórkowe i demontażowe, wymurowano ścianki działowe oraz ścianki docieplające budynek. Położono tynki wewnętrzne i posadzki, dokonano renowacji zabytkowych sklepień. Zadanie obejmowało również wyposażenie Centrum, umeblowanie oraz montaż podnośników dla osób niepełnosprawnych. Budowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego to wspólny projekt gminy Oława, która jest Liderem Projektu, oraz gmin, tzw. Partnerów Projektu: miasta Oława, Jelcza-Laskowice, Domaniowa, a także Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie.

Na realizację projektu, gminie Oława jako Liderowi Projektu, w ramach umowy dofinansowania przyznano środki w formie dotacji w wysokości około 4,57 mln zł w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, działania nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

źródło: Gmina Oława

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prawie gotowe

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prawie gotoweCentrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prawie gotoweCentrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prawie gotoweCentrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prawie gotoweCentrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prawie gotoweCentrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prawie gotowe

dodaj komentarz dadaj komnentarz

strona główna strona główna

więcej na: OSI - OLAWA.INFOWaszym zdaniem (komentarzy: 1. )
~ OBSERWATOR ( gość )
Kolory sal szare, smutne, zimne, brak ciepła i wesołości, które powinno towarzyszyć uczęszczający do Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego.Wejście do Centrum ciemne stwarza to ponurą atmosferę.

24.OLAWA.INFO - MOBILE - więcej na: OSI - OLAWA.INFO